Sme tí,

ktorých poznáte

Náš tím tvoria tí najlepší. Aj vďaka tomu vám môžeme prinášať inovatívne riešenia,
ktoré vám dennodenne pomáhajú rozvíjať váš biznis efektívne.

Náš tím

Poprední odborníci z oblasti finančného sprostredkovania.

Ondrej Matvija
Zakladajúci generálny riaditeľ

Aktuálny manažment - rada riaditeľov

Roland Dvořák
Generálny riaditeľ
Marek Gemainer
Obchodný riaditeľ
Telefón: 0903 195 480
Zoltán Čikes
Prevádzkový riaditeľ
Telefón: 0918 868 471
Katarína Kostková
Projektová riaditeľka
Telefón: 0903 692 232
Lívia Palásthyová
Riaditeľka marketingu a online služieb
Telefón: 0903 396 487

Obchod

Peter Prvý
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0908 615 898
Peter Dovalovský
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0908 321 585
Róbert Goliaš
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0903 351 399
Eduard Novák
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0905 529 190
Veronika Vravková
Regionálna obchodná riaditeľka
Telefón: 0948 523 744
Marek Tóth
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0918 913 526

Produktové oddelenie

Eva Šablová
Riaditeľka pre úvery
Telefón: 0948 856 886
Miroslava Holičová
Riaditeľka pre životné poistenie
Telefón: 0908 378 822
Štefan Fajnor
Riaditeľ pre neživotné poistenie
Telefón: 0911 173 843
Mária Brezanská
Špecialistka neživotného poistenia
Telefón: 0903 108 551
Michaela Egyedová
Podpora produktov
Telefón: 0918 143 580

Analytické oddelenie

Lenka Buchláková
Ekonomická analytička
Telefón: 0915 884 044
František Burda
Investičný analytik
Telefón: 0910 774 439

Provízne oddelenie

Jana Apoštolová
Riaditeľka provízneho oddelenia
Denisa Meká
Provízna špecialistka

Podpora obchodu a predaja

Zuzana Bačová
HR manažérka
Telefón: 0911 755 242
Simona Koníková
HR špecialistka
Telefón: 0910 774 442
Marek Čapla
Manažér podpory predaja
Telefón: 0902 936 763
Matúš Hrtan
Technická podpora
Telefón: 0911 173 840
Pavlína Stachová
Manažérka spracovania produkcie
Telefón: 0911 173 841
Silvia Litványiová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Dana Valentová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Veronika Figurová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Klaudia Nyáriová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Laura Kolmačková
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Silvia Harmečná
Recepčná

Právne oddelenie

Veronika Gajdošová
Právnička
Vladimír Doša
Právnik

MARKETING A ONLINE

Michal Dragan
Digital marketing leader
Telefón: 0904 231 806
Ľuboslava Šillerová
PR manažérka
Telefón: 0911 173 844
Gabriela Radimáková
Manažérka digitálneho predaja
Telefón: 0901 776 030
Andrej Pekárik
Špecialista pre online marketing

Kontaktné centrum

Monika Bittarová
Supervízorka kontaktného centra

Fingo Premium

Katarína Bánesová
Oblastná riaditeľka ZÁPAD
Telefón: 0911 121 804

Vajnorská 100/B, Bratislava

Zuzana Hlačinová
Broker
Telefón: 0903 507 076

Zavarská 11/F, Trnava

Michal Krivačka
Broker
Telefón: 0904 233 845
Miroslava Plaštiaková
Broker
Telefón: 0910 533 931

Banská Bystrica

Jana Kalauzová
Broker
Telefón: 0910 534 680

Fingo Reality

Ján Kostka
Projektový manažér
Telefón: 0903 701 620
Magdaléna Štepánová
Asistentka manažéra