Sme tí,

ktorých poznáte

Náš tím tvoria tí najlepší. Aj vďaka tomu vám môžeme prinášať inovatívne riešenia,
ktoré vám dennodenne pomáhajú rozvíjať váš biznis efektívne.

Náš tím

Poprední odborníci z oblasti finančného sprostredkovania.

Ondrej Matvija
Zakladajúci generálny riaditeľ

Aktuálny manažment - rada riaditeľov

Roland Dvořák
Generálny riaditeľ
Marek Gemainer
Obchodný riaditeľ
Telefón: 0903 195 480
Zoltán Čikes
Prevádzkový riaditeľ
Telefón: 0918 868 471
Lívia Palásthyová
Riaditeľka marketingu a online služieb
Telefón: 0903 396 487

Obchod

Peter Prvý
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0908 615 898
Peter Dovalovský
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0908 321 585
Róbert Goliaš
Regionálny obchodný riaditeľ
Telefón: 0903 351 399

Produktové oddelenie

Eva Šablová
Riaditeľka pre úvery
Telefón: 0948 856 886
Patrik Szabó
Garant pre životné poistenie
Telefón: 0907 536 983
Štefan Fajnor
Riaditeľ pre neživotné poistenie
Telefón: 0911 173 843
Mária Brezanská
Špecialistka neživotného poistenia
Telefón: 0903 108 551
Michaela Egyedová
Podpora produktov
Telefón: 0903 597 805

Analytické oddelenie

Lenka Buchláková
Ekonomická analytička
Telefón: 0915 884 044
František Burda
Investičný analytik
Telefón: 0910 774 439

Provízne oddelenie

Jana Apoštolová
Riaditeľka provízneho oddelenia
Denisa Meká
Provízna špecialistka

Podpora obchodu a predaja

Zuzana Bačová
HR manažérka
Telefón: 0911 755 242
Simona Koníková
HR špecialistka
Telefón: 0910 774 442
Marek Čapla
Manažér podpory predaja
Telefón: 0902 936 763
Matúš Hrtan
Technická podpora
Telefón: 0911 173 840
Pavlína Stachová
Manažérka spracovania produkcie
Telefón: 0911 173 841
Silvia Litványiová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Dana Valentová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Veronika Figurová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Klaudia Nyáriová
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Laura Kolmačková
Podpora obchodu
Telefón: 0911 173 841
Silvia Harmečná
Recepčná

Právne oddelenie

Veronika Gajdošová
Právnička
Vladimír Doša
Právnik

MARKETING A ONLINE

Michal Dragan
Digital marketing leader
Telefón: 0904 231 806
Ľuboslava Šillerová
PR manažérka
Telefón: 0911 173 844
Gabriela Radimáková
Manažérka digitálneho predaja
Telefón: 0901 776 030
Andrej Pekárik
Špecialista pre online marketing

Kontaktné centrum

Monika Bittarová
Supervízorka kontaktného centra

Fingo Premium

Dominika Horkovič
Riaditeľka Fingo Premium
Telefón: 0910 534 670

Vajnorská 100/B, Bratislava

Zuzana Hlačinová
Broker
Telefón: 0903 507 076
Petra Sobolová
Broker
Telefón: 0903 466 636

Zavarská 11/F, Trnava

Miroslava Plaštiaková
Broker
Telefón: 0910 533 931

Košice

Jana Kičová
Broker
Telefón: 0903 430 587

Fingo Reality

Magdaléna Štepánová
Manažérka pre onboarding
Telefón: 0910 344 537
Dominika Guštafíková
Účtovná manažérka
Telefón: 0910 533 962