Naši partneri

FINGO.SK s.r.o. ako samostatný finančný agent je oprávnená na sprostredkovanie zmlúv pre partnerov.